Hudsvulst - Benigne

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Lokalisasjonen, omfang og innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Lokalisasjonen, omfang og innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lokalisasjonen til svulstene
  • omfang
  • innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Hudsvulster - benigne hudsvulster (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Godartede hudsvulster, mollusker, vorter, føflekker, arr.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • svulstenes lokalisasjon
  • omfang
  • innvirkning på fysisk funksjonsnivå
  • innvirkning livskvalitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen