Eksem/dermatitter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Yrkesmessig forverring?

Anamnese: Komorbiditet. Compliance?

Aktuelt: Debut, varighet og beskr. av symptomer og LokalisasjonKonsekvenser?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Yrkesmessig forverring?

Anamnese: Komorbiditet. Compliance?

Aktuelt: Debut, varighet og beskr. av symptomer og LokalisasjonKonsekvenser?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt

Søk i NEL for "Eksem / dermatitter"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Lokalisert uten ledsagersymptomer eller komorbiditet, forutsatt at lokalbehandling er utprøvd hos fastlegen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Utdypende forklaring på tilstand
Alvorlig kløe og andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Utdypende forklaring på tilstand
Mindre symptomer og uten andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Atopisk dermatitt/eksem (S87)

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte forverringer med intensiv behandling, sterk kløe eller sekundærinfeksjon.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling
 • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen