Koronatelefon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en klinisk notat.

Anamnese: Komorbiditet og andre risikofaktorer. Nærkontakt? Reiser?

Aktuelt: Debut og utvikling av  symptomer.

Funn: AT. Dyspnoe?

Suppl. us: Mistanke om..

 

       Jeg er syk og har symptomer. Om jeg det er Koronavirus, er det farlig for meg?

 

 

 

 
    
 
Bekreftet
Isolering
  
    
HøyrisikoeksponeringThis image has an empty alt attribute; its file name is Confused.png
Nærkontakt

Hjemmekarantene

Mistenkt

Hjemmeisolering

Sannsynlig

Hjemmeisolering
    
Lavrisikoeksponering
Lavrisikokontakt
  
    

Kilde: fhi.no
Ikoner: https://emojipedia.org/samsung/