Dysuri/Pollakisuri

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Funksjonsvikt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Funksjonsvikt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • samtidig symptomer på dårlig allmenntilstand eller funksjonssvikt.
Se også polyuri.

Søk i NEL for "Dysuri / Pollakisuri"

Symptomer

Tilstander

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Dysuri/Pollakisuri (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • samtidig symptomer på dårlig allmenntilstand eller funksjonssvikt.

Se også polyuri.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen