Fysisk kapasitet - redusert

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Sannsynlig kardial årsak. Betydelig nedsatt lungefunksjon? Raskt progredierende tilstand? Nevromuskulær sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Sannsynlig kardial årsak. Betydelig nedsatt lungefunksjon? Raskt progredierende tilstand? Nevromuskulær sykdom?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • sannsynlig kardial årsak
  • betydelig nedsatt lungefunksjon
  • raskt progredierende tilstand
  • arv eller symptom på nevromuskulær sykdom
  • komorbiditet
Se også prioriteringsveilderen for kronisk utmattelsessyndrom/asteni.

Søk i NEL for "Fysisk kapasitet - redusert"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Fysisk kapasitet - redusert (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Fallende kapasitet eller økende avvik sammenliknet med forventet fysisk kapasitet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • sannsynlig kardial årsak
  • betydelig nedsatt lungefunksjon
  • raskt progredierende tilstand
  • arv eller symptom på nevromuskulær sykdom
  • komorbiditet

Se også prioriteringsveilderen for kronisk utmattelsessyndrom/asteni.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen