Øvre Øyelokk- / Øyebrynsløft

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet, medikamenter?

Aktuelt: Overskuddshud med plager fra øyelokk eller pannemuskler. Synsinnskrenkning?

Funn: Øvre hårbegrensning under orbitakant el. asymmetri?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos: Røyk.

Anamnese: Komorbiditet, medikamenter?

Aktuelt: Overskuddshud med plager fra øyelokk eller pannemuskler. Synsinnskrenkning?

Funn: Øvre hårbegrensning under orbitakant el. asymmetri?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • øvre hårbegrensning under orbitakant (mer enn 1 cm) eller asymmetri (mer enn 1 cm)
 • plager som ikke kan korrigeres med øyelokksplastikk
 • synsinnskrenkning
 • overskuddshud på øyelokkciliene med plager
 • kompensatorisk bruk av pannemuskel som medfører plager
  Relative kontraindikasjoner:
 • Røyk (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt)
 • Bruk av antikoagulasjon / blodplatehemmere
 • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
 • Urealistiske forventninger

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Indikasjon for øyebrynsløft (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • øvre hårbegrensning under orbitakant (mer enn 1 cm) eller asymmetri (mer enn 1 cm)
 • plager som ikke kan korrigeres med øyelokksplastikk
 • synsinnskrenkning
 • overskuddshud på øyelokkciliene med plager
 • kompensatorisk bruk av pannemuskel som medfører plager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del