MRSA, ESBL, VRE - Infeksjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon? Potensial for smittespredning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon? Potensial for smittespredning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon
  • potensial for smittespredning
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Sanering av bærerskap. Vurdere behov for isolasjon og/eller smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • potensial for smittespredning
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Adekvat antibiotikabehandling. Vurdering av behov for isolasjon og/eller andre smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon
  • potensial for smittespredning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen