Vaksinering ifm. reise

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Gravide? Barn?

Aktuelt: Immunsvikt? Andre medikasjoner? Reisemål.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Gravide? Barn?

Aktuelt: Immunsvikt? Andre medikasjoner? Reisemål.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • gravide
 • barn
 • pasienter med immunsvikt (for eksempel HIV-infeksjon)
 • interaksjonsproblemer med annen medikasjon
 • reisemål
 • varighet av reise
 • aktivitet på reisemålet
Tidspunkt for reise avgjør når helsehjelpen bør gis.

Søk i NEL for "Vaksinering ifm. reise"

Pasientinformasjon

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vaksinering, forskrivning av medikamentprofylakse og generelle råd.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gravide
 • barn
 • pasienter med immunsvikt (for eksempel HIV-infeksjon)
 • interaksjonsproblemer med annen medikasjon
 • reisemål
 • varighet av reise
 • aktivitet på reisemålet

Tidspunkt for reise avgjør når helsehjelpen bør gis.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen