Dyspnoe

(R02)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Yrke. Røykeanamnese.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Beskrivelse av symptomer.

Funn: Kliniske funn.

Suppl. us: RTG og spirometri. BNP? Tidl. Ekko cor?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Yrke. Røykeanamnese.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Beskrivelse av symptomer.

Funn: Kliniske funn.

Suppl. us: RTG og spirometri. BNP? Tidl. Ekko cor?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • grad av mistanke om alvorlig sykdom
 • graden av dyspnoe
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet
 • tilleggssymptomer
 • vektendring
 • røntgenfunn
 • spirometriske funn
 • alder
 • pasientens fritids- og yrkesaktivitet
 • dyspnoens konsekvenser for utøvelsen av yrket

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Dyspnoe (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lungesykdom, hjertesykdom, nevromuskulært, psykogent.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av mistanke om alvorlig sykdom
 • graden av dyspnoe
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet
 • tilleggssymptomer
 • vektendring
 • røntgenfunn
 • spirometriske funn
 • alder
 • pasientens fritids- og yrkesaktivitet
 • dyspnoens konsekvenser for utøvelsen av yrket

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden (eksempelvis infeksjoner), behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. Lengden og graden på en sykmelding må deretter vurderes løpende
 • Kort sykmelding, eller egenmelding, kan være nødvendig for å gjennomføre oppfølging og
  kontroll.
 • Gradert sykmelding sikrer kontakt med arbeidsplassen og tilpasser belastning når arbeidet ikke kan tilpasses på annen måte.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 3 måneder er det grunn revurdere pasientens situasjon i samråd med spesialist for varige tiltak (arbeidsrettede eller gradert/hel uførepensjon). Ved lav funksjon og dårlig prognose dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid være avgjørende for sykmeldingsvurderingen.
 • Arbeidsgivers fritak for arbeidsgiveransvar er et aktuelt virkemiddel for pasienter med cystisk fibrose og høyt fravær.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør pasientens tilstand og situasjon revurderes.
 • Smittefare må vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Hoste
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 3 uker bør diagnose og behandling revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


 • Sykmelding er nødvendig. Alvorlig diagnose hvor sykehusinnleggelse alltid vil være påkrevet. Effekt av behandling, innleggelsesperiode, allmenntilstand og feber vil være med på å avgjøre varighet.
 • Sykmelding vil ofte være nødvendig i 6 uker eller mer.
 • Ved behov for sykmelding etter 8 uker vurdere pasientens tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen