RKE- Lungesykdommer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familie-, sosial- og arbeidsforhold.

Anamnese: Koordinering og tidl. beh. lokalt og/eller spes. helsetjeneste?

Aktuelt: Problemstillingen og funksjonsfall. Motivasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familie-, sosial- og arbeidsforhold.

Anamnese: Koordinering og tidl. beh. lokalt og/eller spes. helsetjeneste?

Aktuelt: Problemstillingen og funksjonsfall. Motivasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.