Infeksjonstendens hos voksen

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Varighet og beskrivelse av symptomer. Konsekvenser?

Funn: AT. Generell organstatus?

Suppl. us: Hb, hvite m/diff, TPK,glukose, krea, ALAT, gamma-GT, INR, urin stix SR, CRP, dyrkning blod/ sputum / urin (avhengig av infeksjonsfokus), immunglobulinnivåer (IgG, IgM, IgA, IgE), måling av antistofftiter på tidl. vaksiner Ev. HIV-status Ev. B-diag av aktuelle organ

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Varighet og beskrivelse av symptomer. Konsekvenser?

Funn: AT. Generell organstatus?

Suppl. us: Hb, hvite m/diff, TPK,glukose, krea, ALAT, gamma-GT, INR, urin stix SR, CRP, dyrkning blod/ sputum / urin (avhengig av infeksjonsfokus), immunglobulinnivåer (IgG, IgM, IgA, IgE), måling av antistofftiter på tidl. vaksiner Ev. HIV-status Ev. B-diag av aktuelle organ

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • residiverende nedre luftveisinfeksjoner
  • cytopenier
  • tidligere alvorlige infeksjoner
  • hypogammaglobulinemi

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Infeksjonstendens hos voksen ikke-hiv-pasient (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • residiverende nedre luftveisinfeksjoner
  • cytopenier
  • tidligere alvorlige infeksjoner
  • hypogammaglobulinemi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen