Proktologisk tilstander (0-blødning)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer og smerter. Konsekvenser?

Funn: AT? Hemoroider? Hematom? Lokal status: Fissur? Prolaps? Abscess? Fistel? Eksemforandinger? Rektal eksplorasjon - tumor, blødning?

Suppl. us: HB, SR, CRP, undersøkelse på blod i avføringen Ev. anoskopi/rektoskopi?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer og smerter. Konsekvenser?

Funn: AT? Hemoroider? Hematom? Lokal status: Fissur? Prolaps? Abscess? Fistel? Eksemforandinger? Rektal eksplorasjon - tumor, blødning?

Suppl. us: HB, SR, CRP, undersøkelse på blod i avføringen Ev. anoskopi/rektoskopi?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Stor og heterogen gruppe. Alle pasienter må vurderes individuelt ut fra opplysninger i henvisningen. Ved lite fremtredende symptomer er det usikkert om behandling kan betegnes som nyttig.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Proktologisk tilstander uten blødning (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Anorectale prolaps, fissurer/fistler, anal insuffisiens. Gjelder første vurdering i spesialisthelsetjenesten. Ikke second opinion eller videre henvisning til tertiær referanseavdeling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Stor og heterogen gruppe. Alle pasienter må vurderes individuelt ut fra opplysninger i henvisningen. Ved lite fremtredende symptomer er det usikkert om behandling kan betegnes som nyttig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen