Claudicatio intermittens

(K92)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Andre funksjonshemninger?

Aktuelt: Debut, varighet og grad av symptomerGangdistanse.

Funn: AT. Puls, BT Ankel-armindeks. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us: Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Andre funksjonshemninger?

Aktuelt: Debut, varighet og grad av symptomerGangdistanse.

Funn: AT. Puls, BT Ankel-armindeks. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us: Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • svært invalidiserende symptomer
  • alder
  • andre funksjonshemninger
  • lang gangdistanse
Nivå for symptomgivende lesjoner influerer indikasjonsstillingen for behandling av klaudikasjon.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2021

Claudicatio intermittens (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • svært invalidiserende symptomer
  • alder
  • andre funksjonshemninger
  • lang gangdistanse

Nivå for symptomgivende lesjoner influerer indikasjonsstillingen for behandling av klaudikasjon.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen