Bryst - medfødt misdannelse

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røyk, alkohol, graviditet/amming.

Anamnese: Komorbiditet. Spiseforstyrrelse? Poland syndrom?

Aktuelt: Subjektive plager. Sosial isolasjon?

Funn: Brystomkrets. BMI.

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos: Røyk, alkohol, graviditet/amming.

Anamnese: Komorbiditet. Spiseforstyrrelse? Poland syndrom?

Aktuelt: Subjektive plager. Sosial isolasjon?

Funn: Brystomkrets. BMI.

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alvorlighetsgrad av misdannelsen
 • grad av sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stor misdannelse som kan løses med liten innsats
 • godt motivert pasient med realistiske forventninger
 • stort avvik fra normalvariasjonen
 • poland syndrom
 
 • Grenseverdier: BMI 20- 27
 • Indikasjon:
  • Aplasi (rettighetspasient) eller
  • Hypoplasi (< 50 ml) eller Brystasymmetri med det ene bryst >25 % avvik
 • Henvisning må returneres for komplettering ved manglende data for høye, vekt og BMI.
 • Kontraindikasjon:
  • Røyking (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt)
  • Graviditet / amming
  • Spiseforstyrrelse

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Mammalidelse - medfødt misdannelse i bryst (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlighetsgrad av misdannelsen
 • grad av sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stor misdannelse som kan løses med liten innsats
 • godt motivert pasient med realistiske forventninger
 • stort avvik fra normalvariasjonen
 • poland syndrom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del