Sekvele kirurgi

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Rehabilitering? Funksjonsforbedring? Livskvalitet? Involvert/motivert? Eksponering?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Rehabilitering? Funksjonsforbedring? Livskvalitet? Involvert/motivert? Eksponering?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • komorbiditet
 • rehabiliteringsbehov og postoperativ rehabiliteringsmuligheter
 • grad av forventet funksjonsforbedring
 • grad av involvering og motivasjon fra pasienten
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • tilstander der vitale organstrukturer er eksponert eller er i fare for å bli eksponert

Søk i NEL for "Sekvele kirurgi"

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Sekvele kirurgi (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • rehabiliteringsbehov og postoperativ rehabiliteringsmuligheter
 • grad av forventet funksjonsforbedring
 • grad av involvering og motivasjon fra pasienten
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • tilstander der vitale organstrukturer er eksponert eller er i fare for å bli eksponert

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del