Kreft i Skjoldbruskkjertelen - Φ

(T99)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet? Tidligere strålebehandling mot hals?

Aktuelt: Ny oppstått- heshet, hemoptyse, dysfagi el. smerte? Rask vekst? Alarmsymptomer

Funn: Fiksert tumor? Rekurrensparese? Palpabel knute?

Suppl. us: Ev. svar på UL.

Vurdering: Pakkeforløp / filterfunksjon for skjoldbruskkjertelkreft på grunnlag av...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet? Tidligere strålebehandling mot hals?

Aktuelt: Ny oppstått- heshet, hemoptyse, dysfagi el. smerte? Rask vekst? Alarmsymptomer

Funn: Fiksert tumor? Rekurrensparese? Palpabel knute?

Suppl. us: Ev. svar på UL.

Vurdering: Pakkeforløp / filterfunksjon for skjoldbruskkjertelkreft på grunnlag av...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
Ved klinisk mistanke om kreft henvises pasienten til utredning . Merking .
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.  Alarmsymptomer.

 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
Begrunnet mistanke om skjoldbruskkjertelkreft oppstår ved:
 • Alarmsymptomer.  .
 • Ved påvist kreft ved ultralyd, cytologi el.  veldig suspekte funn starter lokalsykehus pakkeforløpet .
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Skjoldbruskkjertelkreft"


Tilstander

Andre profesjonelle

 • PET (Bildediagnostikk)

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om kreft oppstår ved:
 • Alarmsymptomer definert som kombinasjon av: Palpabel knute i skjoldbruskkjertelen og ett eller flere av følgende symptomer/tegn: Fiksert tumor, rask tumorvekst, nyoppstått heshet, blodig hoste, nyoppstått svelge- og pustevansker, nyoppståtte smerter
 • Barn
 • Spesielle ultralydfunn eller spesielle celleforandringer
  Fastlege eller annen lege henviser pasienter med knute i skjoldbruskkjertelen men uten alarmsymptomer til utredning ved lokalsykehus med bryst- og endokrinkirurgiske senter. Utredningen inkluderer ultralyd og cytologikompetanse. Lokalsykehus har filterfunksjon for eventuell henvisning til pakkeforløp ved begrunnet mistanke. Pasienter med begrunnet mistanke henvises videre til pakkeforløp ved regionsykehus eller lokalsykehus, basert på gjeldende oppgavedeling:
 • Pasienter med alarmsymptomer bør henvises umiddelbart og uten videre utredning
 • For pasienter med påvist kreft ved ultralyd og cytologi (FNC Bethesda VI og/eller BRAF positiv) eller veldig suspekte funn (FNC Bethesda V eller spesielle ultralydfunn) skal lokalsykehus starte pakkeforløpet
Ved alarmsymptomer kan fastlegen henvise umiddelbart til regionssykehus. Vakthavende endokrinkirurg bør da varsles telefonisk
Ved begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft, vanligvis ved regionssykehus. Det er begrunnet mistanke om kreft ved
 • Alarmsymptomer, FNC Bethesda V, suspekte ultralydfunn
 • Ved påvist kreft ved Bethesda VI og/eller påvist BRAF mutasjon henvises også til pakkeforløp.
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om skjoldbruksskjertelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Insidens i 2013: 349 personer Prevalens 2013: 4985 personer
Det finnes ingen spesifikke risikogrupper for skjoldbruskkjertelkreft. Det bør likevel tas hensyn til familiær belastning og tidligere strålebehandling på halsen hvor risikoen er noe økt.

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling10 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling 41 kalenderdager

Ved alarmsymptomer, hos barn <18 år og ved anaplastisk cancer skal utredning og behandling starte raskere.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 05.12.2021

Skjoldbruskkjertelkreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om kreft oppstår ved:

 • Alarmsymptomer definert som kombinasjon av: Palpabel knute i skjoldbruskkjertelen og ett eller flere av følgende symptomer/tegn: Fiksert tumor, rask tumorvekst, nyoppstått heshet, blodig hoste, nyoppstått svelge- og pustevansker, nyoppståtte smerter
 • Barn <18 år med knute i skjoldbruskkjertelen
 • Spesielle ultralydfunn eller spesielle celleforandringer

2 Filterfunksjon

Fastlege eller annen lege henviser pasienter med knute i skjoldbruskkjertelen men uten alarmsymptomer til utredning ved lokalsykehus med bryst- og endokrinkirurgiske senter. Utredningen inkluderer ultralyd og cytologikompetanse.

Lokalsykehus har filterfunksjon for eventuell henvisning til pakkeforløp ved begrunnet mistanke.

Pasienter med begrunnet mistanke henvises videre til pakkeforløp ved regionsykehus eller lokalsykehus, basert på gjeldende oppgavedeling:

 • Pasienter med alarmsymptomer bør henvises umiddelbart og uten videre utredning
 • For pasienter med påvist kreft ved ultralyd og cytologi (FNC Bethesda VI og/eller BRAF positiv) eller veldig suspekte funn (FNC Bethesda V eller spesielle ultralydfunn) skal lokalsykehus starte pakkeforløpet

Ved alarmsymptomer kan fastlegen henvise umiddelbart til regionssykehus. Vakthavende endokrinkirurg bør da varsles telefonisk.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft, vanligvis ved regionssykehus.

Det er begrunnet mistanke om kreft ved

 • Alarmsymptomer, FNC Bethesda V, suspekte ultralydfunn

Ved påvist kreft ved Bethesda VI og/eller påvist BRAF mutasjon henvises også til pakkeforløp.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om skjoldbruksskjertelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Det finnes ingen spesifikke risikogrupper for skjoldbruskkjertelkreft. Det bør likevel tas hensyn til familiær belastning og tidligere strålebehandling på halsen hvor risikoen er noe økt.

Se også Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen