Bukspyttkjertelkreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos:    

Aktuelt: Allmenne symptomer. Ikterus, magesmerter og vekttap. Pancreatitt / DM av ukjent årsak.

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, ALAT, ASAT, ALP, GT, bilirubin, lipase, amylase, Krea, INR .

Vurdering: Pakkeforløp for pancreaskreft på grunnlag av...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos:    

Aktuelt: Allmenne symptomer. Ikterus, magesmerter og vekttap. Pancreatitt / DM av ukjent årsak.

Suppl. us: Hb, LPK, CRP, ALAT, ASAT, ALP, GT, bilirubin, lipase, amylase, Krea, INR .

Vurdering: Pakkeforløp for pancreaskreft på grunnlag av...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Ved mistanke om kreft bør fastlege undersøke og ta blodprøver.
Ved klinisk mistanke kan fastlege utrede  selv el. henvise direkte til Pakkeforløp. Merking .
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.

Kriterier for henvisning til Pakkeforløp

Begrunnet mistanke om kreft i bukspyttkjertelen foreligger ved:

 • Ikterus uten opplagt forklaring som for eksempel gallesteinssykdom eller leversykdom
 • Malignsuspekt lesjon i bukspyttkjertelen ved bildediagnostikk
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Dette er vår førståelse av diagnoseveilederen.

Ikterus – uten typisk gallesteinsklinikk eller mistanke om infeksiøs årsak
 • Abdominale smerter, eventuelt lumbalsmerter
 • Vekttap – mer enn fem til 10 prosent ufrivillig vekttap siste fire til seks uker
 • Nedsatt appetitt
 • Kvalme
 • Tretthet og nedsatt almenntilstand
 • Nydiagnostisert diabetes mellitus uten risikofaktorer for diabetes
 • Pankreatitt – ukjent årsak
Avhengig av klinikken, kan 2 filterfunksjonskategorier være aktuelle for dette pakkeforløp.
Mistanke om bukspyttkjertelkreft kan oppstå ved konsultasjon hos fastlege, spesialist utenfor sykehus, eller under innleggelse i sykehus. God anamnese og klinisk undersøkelse gir grunnlag for følgende tiltak ved mistanke om bukspyttkjertelkreft:
 • Blodprøver: Hgb, leukocytter, CRP, bilirubin, leverenzymer, ALP, ASAT, ALAT, gGT, kreatinin, lipase/amylase, INR ved ikterus
 • Avklarende bildediagnostikk i form av CT eller UL av abdomen, med mindre pasienten henvises direkte til pakkeforløp på grunn av ikterus uten annen forklaring
Det skal ikke tas biopsi av mistenkt/påvist lesjon i bukspyttkjertelen
Begrunnet mistanke om kreft i bukspyttkjertelen foreligger ved:
 • Ikterus uten opplagt forklaring som for eksempel gallesteinssykdom eller leversykdom
 • Malignsuspekt lesjon i bukspyttkjertelen ved bildediagnostikk
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft. Henvisningen merkes Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft og skal inneholde opplysninger om hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om bukspyttkjertelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
732 nye tilfeller av bukspyttkjertelkreft ble diagnostisert i Norge i 2013. Prevalens i Norge ved utgangen av 2013: 765 personer.
Årsaken er uavklart. Økt risiko er assosiert med røyking, overvekt og kronisk pancreatitt. Mindre enn 10 prosent av dem som får bukspyttkjertelkreft kan ha arvelig disposisjon.

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling8 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling36 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 05.12.2021

Bukspyttkjertelkreft

1 Mistanke om kreft

 • Ikterus – uten typisk gallesteinsklinikk eller mistanke om infeksiøs årsak
 • Abdominale smerter, eventuelt lumbalsmerter
 • Vekttap – mer enn fem til 10 prosent ufrivillig vekttap siste fire til seks uker
 • Nedsatt appetitt
 • Kvalme
 • Tretthet og nedsatt almenntilstand
 • Nydiagnostisert diabetes mellitus uten risikofaktorer for diabetes
 • Pankreatitt – ukjent årsak

2 Filterfunksjon

God anamnese og klinisk undersøkelse gir grunnlag for følgende tiltak ved mistanke om bukspyttkjertelkreft:

 • Blodprøver: Hgb, leukocytter, CRP, bilirubin, leverenzymer, ALP, ASAT, ALAT, gGT, kreatinin, lipase/amylase, INR ved ikterus
 • Avklarende bildediagnostikk i form av CT eller UL av abdomen, med mindre pasienten henvises direkte til pakkeforløp på grunn av ikterus uten annen forklaring

Det skal ikke tas biopsi av mistenkt/påvist lesjon i bukspyttkjertelen.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om kreft i bukspyttkjertelen foreligger ved:

 • Ikterus uten opplagt forklaring som for eksempel gallesteinssykdom eller leversykdom
 • Malignsuspekt lesjon i bukspyttkjertelen ved bildediagnostikk

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft.

Henvisningen merkes Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft og skal inneholde opplysninger om hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om bukspyttkjertelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Årsaken er uavklart. Økt risiko er assosiert med røyking, overvekt og kronisk pancreatitt. Mindre enn 10 prosent av dem som får bukspyttkjertelkreft kan ha arvelig disposisjon.

Se også Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen