Proliferative tilstander

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Polycytemi? Grad av polycytemi? Trombocytose? Leukocytose?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Polycytemi? Grad av polycytemi? Trombocytose? Leukocytose?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • polycytemi
 • grad av polycytemi
 • trombocytose
 • leukocytose
 • alder

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • polycytemi
 • trombocytose
 • leukocytose

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutte leukemier.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av polycytemi
 • trombocytose
 • leukocytose
 • alder

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen