Blødningsforstyrrelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet . AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer.? Behandlinger ? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. Lymfeknuter? Blødningstegn? Infeksjonstegn? Anemi? Hepatosplenomegali?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite, TPK Ev. blødningstid, INR, Cephotest

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet . AT.

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer.? Behandlinger ? Konsekvenser?

Funn: Høyde, vekt og BMI. Lymfeknuter? Blødningstegn? Infeksjonstegn? Anemi? Hepatosplenomegali?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite, TPK Ev. blødningstid, INR, Cephotest

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • anemi vektlegges
  • langvarig amenore hos unge kvinner
  • type blødningsforstyrrelse
Ved påvist eller sannsynlig myom eller polypp er fristen 12 uker.

Søk i NEL for "Blødningsforstyrrelser"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2021

Premenopausale blødningsforstyrrelser (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oligomenore, amenore, meno-metroragi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • anemi vektlegges
  • langvarig amenore hos unge kvinner
  • type blødningsforstyrrelse

Ved påvist eller sannsynlig myom eller polypp er fristen 12 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen