Legg- og fotsår

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Konsekvenser.

Funn: AT, puls, BT, cor, pulm, Abdomen og knehasene. Perifer ødem el. nevropati? Beskr. av såret.

Suppl. us: Hb, CRP, Na, K, Krea, Bls. Ev. resultat fra tidl. relevante us.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Konsekvenser.

Funn: AT, puls, BT, cor, pulm, Abdomen og knehasene. Perifer ødem el. nevropati? Beskr. av såret.

Suppl. us: Hb, CRP, Na, K, Krea, Bls. Ev. resultat fra tidl. relevante us.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Utdypende forklaring på tilstand
Ved arterielle sår skal pasienten til karkirurg, ved trykksår skal pasienten til kirurg. Målsetning for dermatologen er diagnostisering eller annenhåndsvurdering og å lage en individuell behandlingsplan. Videre pasientbehandling utføres i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen