Hornhinneforandringer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arbeid. Førerkort?

Anamnese: Komorbiditet. Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks. Pterygium?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arbeid. Førerkort?

Anamnese: Komorbiditet. Andre øyesykdommer?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks. Pterygium?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • pterygium som truer synsaksen
  • visus på andre øyet
  • prognosetap ved utsettelse av kirurgi

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Hornhinneforandringer med visusreduksjon av betydning for pasienten (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • pterygium som truer synsaksen
  • visus på andre øyet
  • prognosetap ved utsettelse av kirurgi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen