Post Covid-19 rehabilitering

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Resultat av tidl. utredninger, behandlinger og rehabilitering. Individuell plan?

Aktuelt: Pas. diagnose og mål for ehabiliteringen. Beskr. av plager, livskvalitet- og funksjonsnivå.

Vurdering: Pas. henvises for...

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Resultat av tidl. utredninger, behandlinger og rehabilitering. Individuell plan?

Aktuelt: Pas. diagnose og mål for ehabiliteringen. Beskr. av plager, livskvalitet- og funksjonsnivå.

Vurdering: Pas. henvises for...

Kontakt gjerne RKE* på tlf. 80030061 for informasjon om Helseforetak (sykehus) og private rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr rehabilitering etter covid-19 sykdom: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/koronavirus-rehabiliteringstilbud-og-ventetider 

Om RKE

RKE har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst.

RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, i tillegg til å drifte den nasjonale rehabiliteringstelefonen.