RKE- ME/CFS

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Diagnose, alvorlighetsgrad og  behandlinger. Rehabilitering og potensialeIndividuell plan?

Aktuelt: Beskr. av plager, livskvalitet- og funksjonsnivå. Pas. egne mål for rehabiliteringen.

Vurdering: Pas.  henvises til rehabilitering for ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Diagnose, alvorlighetsgrad og  behandlinger. Rehabilitering og potensialeIndividuell plan?

Aktuelt: Beskr. av plager, livskvalitet- og funksjonsnivå. Pas. egne mål for rehabiliteringen.

Vurdering: Pas.  henvises til rehabilitering for ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Lenke til henvisningsmal for utredning av ME/CFS
Lenke til Nasjonale veileder

Alvorlighetsgrad og funksjonsnivå

  • Ved mild grad er aktivitetsnivået redusert med minst 50 % sammenlignet med før sykdomsdebut, dvs. man er selvhjulpen, kan for eksempel utføre lett husarbeid, enkelte vil være i stand til å jobbe, men dette går ofte på bekostning av fritidsaktiviteter og sosialt samvær, og man trenger hviledager og helger for å hente seg inn igjen.
  • Ved moderat grad er man for det meste bundet til huset, dvs. at all aktivitet er sterkt redusert og man trenger ofte å sove noen timer på dagen.
  • Ved alvorlig grad er man sengeliggende det meste av dagen, dvs. at de fleste bytter mellom seng og sofa og bare er i stand til å utføre lette aktiviteter som tannpuss og inntak av mat. Mange har alvorlige kognitive problemer, og de er ofte avhengig av rullestol.
  • Ved svært alvorlig grad er man sengeliggende hele døgnet og pleietrengende, dvs. at man som regel har behov for hjelp til personlig hygiene og matinntak, er meget ømfintlig for sanseinntrykk, og enkelte vil ikke være i stand til å svelge mat og har derfor behov for sondeernæring)