RKE- Sykelig overvekt

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familie-, sosial- og arbeidsforhold.

Anamnese: Koordinering og tidl. beh. lokalt og/eller spes. helsetjeneste?

Aktuelt: Problemstillingen og funksjonsfall. Motivasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familie-, sosial- og arbeidsforhold.

Anamnese: Koordinering og tidl. beh. lokalt og/eller spes. helsetjeneste?

Aktuelt: Problemstillingen og funksjonsfall. Motivasjon.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Se også henvisningsmal for Sykelig overvekt utredning/behandling som har prioriteringsveiledere, men eksisterende mal har lite fokus på rehabilitering. Den er fremst utformat for å dekke behov for respektiv fagområde.