Rehabilitering etter kreftbehandling

(A87)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arbeid-, familie- og sosial status . Stimulantia?

Anamnese: Komorbiditet. Kreftdiagnose og behandling. Rehabilitering? Individuell plan?

Aktuelt: Fokale- / generelle symptomer. Funksjonsfall. Aktuelle tiltak og mål.

Suppl. us: TSH, T4, D-vit

Vurdering: Ingen mistanke om sekundær malignitet. Henvises til rehabilitering på grunn av....

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arbeid-, familie- og sosial status . Stimulantia?

Anamnese: Komorbiditet. Kreftdiagnose og behandling. Rehabilitering? Individuell plan?

Aktuelt: Fokale- / generelle symptomer. Funksjonsfall. Aktuelle tiltak og mål.

Suppl. us: TSH, T4, D-vit

Vurdering: Ingen mistanke om sekundær malignitet. Henvises til rehabilitering på grunn av....

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Plan for lokal oppfølgning i kommunen er viktig for;
  • vurdering av aktuelle funksjonsfall og
  • utarbeidelse av en ny og mer tilpasset plan ifm rehabilitering hos spesialisthelsetjenesten. § 2-5  Pasient og brukerrettighetsloven:
Rett til individuell plan Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

§ 7-1 Helse og omsorgstjenesteloven - Individuell plan Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

Følgetilstander etter kreftbehandling - mistanke (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sekundær malignitet er inkludert i tilstander i andre prioriteringsveiledere.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Onkologens rolle i behandlingen av disse henvisningene vil oftest være å vurdere aktuelle plager i sammenheng med kunnskap om tidligere onkologisk behandling og vurdere om det er en sannsynlig årsakssammenheng. Eventuell behandlingen av følgetilstandene vil så måtte håndteres av relevant spesialist eller primærhelsetjenesten.

Unntak: Ved mistanke om sekundær malignitet. Dette defineres innenfor en av de andre relevante prioriteringsveilederne.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 04.12.2021

 Sykemelding- generell del